Payday Loans
 

Skaityk lengvai!

 • Padidinti šrifto dydį
 • Numatytasis šrifto dydis
 • Sumažinti šrifto dydį
Pradžia -> Europos neįgaliųjų naujienos -> Apie Specialiąją Pranešėją dėl žmonių su negalia teisių

Apie Specialiąją Pranešėją dėl žmonių su negalia teisių

El. paštas Spausdinti PDF
 

Kas mes esame? 

Mes esame Žmogaus teisių Taryba.

Mes esame Jungtinių Tautų organizacijos dalis. 

 

Jungtines Tautas sudaro daug valstybių, kurios dirba kartu, kad  

pasaulis taptų geresne ir saugesne vieta.

 

Mes dirbame tam, kad su kiekvienu žmogumi pasaulyje  

kiti žmonės elgtųsi sąžiningai ir, kad  

kiekvienas galėtų naudotis visomis žmogaus teisėmis. 

Žmogaus teisės yra tokios teisės, kurias turi kiekvienas žmogus,

 pavyzdžiui teisė į darbą  ar teisė turėti šeimą.

 

 Apie ką yra šis pranešimas?

Šis pranešimas yra apie moterį, kuri rūpinsis, kad

 žmonės su negalia turėtų tokias pačias teises, kaip ir kiti žmonės.

 Tos moters vardas yra Catalina Devandas Aguilar.Nuotraukoje catalina devandas

 Ji pradėjo dirbti nuo 2014 metų gruodžio mėnesio 1 d.

Ji dirba Žmogaus teisių taryboje. 

Ji yra Specialioji Pranešėja. 

Ji mums dirbs 3 metus. 

Šiame pranešime mes rašome apie ją ir jos darbą.

 

Kodėl mums reikia tokio žmogaus?

Daug valstybių nori padaryti žmonių su negalia gyvenimą geresnį.

Jos sukūrė dokumentą apie tai.

Dokumentas vadinasi JT Neįgaliųjų teisių konvencija.

Valstybės susitarė daryti tai, ką jos parašė šiame dokumente.

Šios valstybės turi dirbti, kad asmenys su negalia: 

 • galėtų naudotis visomis savo teisėmis;

 • su jais kiti elgtųsi sąžiningai;

 • galėtų daryti tą patį, ką ir visi kiti žmonės.

 

Daug gerų dalykų jau vyksta.

 Tačiau žmonės su negalia visame pasaulyje vis dar

gyvena blogiau nei kiti žmonės.

Reikia daug ką keisti, kad žmonės su negalia galėtų gyventi geriau.

Tai įvykdyti padės Specialioji Pranešėja.

 Ji dirbs su daugybe žmonių ir jų grupių visame pasaulyje.

 Ji rūpinsis, kad žmonės su negalia galėtų naudotis savo teisėmis.

Ji padės mums visiems suprasti, ką mes turime daryti.

 

Specialioji Pranešėja dirbs, kad: 

 • įsitikintų, jog žmonės su negalia gali turėti savo nuomonę ir

  dalyvauti, kai priimami su jais susiję sprendimai arba planai;

 • neleistų žmonėms su negalia skursti;

 • žmonėms su negalia būtų daug lengviau daryti įvairius darbus,

  tokius kaip eiti į mokyklą ar gauti darbą;

 • padėtų keisti kitų žmonių požiūrį į žmones su negalia.

 

Ką Specialioji Pranešėja dirbs? 

 

1. Ji dirbs su kitais žmonėmis ir grupėmis 

Specialioji Pranešėja dirbs su: 

 • Žmonėmis su negalia;

 • Valstybių vyriausybėmis;

 • kitais žmonėmis

 

Ji padės žmonėms drauge dirbti įvairiose šalyse. 

Ji padės kiekvienam dalintis geromis idėjomis kaip  

žmonių su negalia gyvenimą padaryti geresniu. 

 

2. Ji rinks ir dalinsis informacija apie žmones su negalia

 

Ji žmonėms padės gauti informaciją apie žmones su negalia.

Ji padės dalintis šia informacija.


 

3. Ji padės valstybėms keisti jų įstatymus ir juos vykdyti

 

Daugeliui žmonių su negalia valstybės draudžia: 

 • turėti savo nuomonę;

 • balsuoti.

 

Taip pat vis dar yra daug dalykų, kuriuos  

žmonėms su negalia yra sunku padaryti,  

pavyzdžiui, keliauti ar gauti darbą. 

Reikia sukurti tokias taisykles, kad  

su žmonėmis su negalia visi elgtųsi taip pat, kaip  

ir su žmonėmis, neturinčiais negalios.

  

Specialioji Pranešėja: 

 • patars valstybėms ir mokys jas;

 • lankys įvairias valstybes, kad pamatytų,

  Kaip jose kiti žmonės elgiasi su žmonėmis su negalia

 

 

4. Pasakys, kas turėtų atsitikti

Specialioji Pranešėja pasakys savo nuomonę apie tai,

ką reikia daryti, kad visi žmonės su žmonėmis su negalia elgtųsi sąžiningai.

 

 

5. Patars valstybėms, jas skatins ir mokys kaip padaryti

žmonių su negalia gyvenimą geresnį.

 

 

6. Skatins žmones geriau galvoti geriau galvoti apie žmones su negalia.

 

 Taip pat žmonėms su negalia  daugiau aiškins kokias teises jie turi.

 

 

7. Padės Jungtinių Tautų organizacijai ir

 

kitoms grupėms su kuriomis mes dirbame dirbti teisingai.


 

 

8. Kiekvienais metais rašys ataskaitas apie tai, kaip jai sekasi dirbti.

 

 

Ko Specialioji Pranešėja nori?

Specialioji Pranešėja nori, kad: 

1. Visi dirbtų kartu, kad žmonių su negalia gyvenimas taptų geresnis.

2. Viso pasaulio žmonėms su negalia gyvenimas taptų geresnis. 

 Tai reiškia, kad žmonės su negalia skurdesnėse šalyse 

 taip pat turėtų gyventi geriau.

 3. Žmonės galvotų apie žmonių su negalia teises,

 kai jie planuoja ir ką nors sprendžia.

 4. Kai tie planai ir sprendimai yra susiję su negalia,

 žmonės su negalia turėtų pasakyti savo nuomonę apie juos.

 

 

Kaip Specialioji Pranešėja dirbs savo darbą? 

 1. Ji galvos apie visų žmonių su negalia poreikius.

  Ji galvos apie:

  vaikus,

  vyresnio amžiaus žmones,

  moteris ir merginas su negalia.

 2. Jos darbe dalyvaus žmonės su negalia.

  Todėl jai bus aiškiau kaip dirbti..

  Tai reiškia, kad jai bus lengviau rengti susitikimus,

  gauti informacij ą ir

  daryti kitus dalykus.

 

 Ką Specialioji Pranešėja jau padarė?

 

Specialioji Pranešėja jau pradėjo dirbti su skirtingomis žmonių grupėmis.

 

Ji pakvietė visas šalis susitarti dėl geresnio žmonių su negalia gyvenimo.

 

Ji pakvietė žmones su negalia dalyvauti, kai svarstomi

 

dideli pasauliniai planai ir sprendimai.