Payday Loans
 

Skaityk lengvai!

 • Padidinti šrifto dydį
 • Numatytasis šrifto dydis
 • Sumažinti šrifto dydį
Jei keliaujate traukiniu

traukinys22

level-boarding-2_1

braille-readingmerginos_bendrauja_gestu_kalba

49.1_ETRman_reading_paper02

vieta neigaliesiems gelezinkelio perone

MP900442844

taisykles

 

teismo_posedis

     

Ko Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba tikisi iš Geležinkelių keleivių teisių reglamento:

 

Kad kuo daugiau keleivių keliautų traukiniais.

Kelionė traukiniais būtų patogi.

Kelionės traukiniais taptų populiaresnės.

Būtų apsaugotos traukinio keleivio teisės

 

Traukinių keleiviai turi gauti visą informaciją apie savo kelionę.

Geležinkelių įmonės turi dirbti kartu,

jei keleiviui tenka persėsti iš vieno traukinio į kitą.

Tam jos turėtų sukurti bendrą bilietų pardavimo sistemą.

 

Keliauti traukiniais gali visi žmonės.

Taip pat ir neįgalieji.

Geležinkelių įmonės turi rūpintis,

kad neįgalieji gautų visą informaciją apie kelionę,

lengvai patektų į traukinį ir jaustųsi patogiai traukiniuose.

Geležinkelių įmonės turi rūpintis,

kad apie traukinio vėlavimą sužinotų kurtieji ir aklieji.

 

Geležinkelių įmonės turi rūpintis,

kad visos naujos stotys ar traukiniai būtų pritaikyti neįgaliesiems.

Taip pat jos turi patatus pritaikyti neįgaliesiems

kai juos remontuoja.

 

Reikėtų sukurti keleivių patirtų nuostolių atlyginimo sistemą,
jei traukinys vėluoja, neatvyksta ar keleivis praleidžia persėdimą.

Geležinkelių įmonės turi draustis,

kad galėtų atlyginti patirtus nuostolius.

Geležinkelių įmonės turėtų apsaugoti keleivius nuo rūpesčio dėl pinigų,

jei įvyksta nelaimingas atsitikimas

 

Geležinkelių įmonės turėtų rūpintis, kad keleiviai būtų saugūs stotyse.

Jos turi susikurti taisykles, pagal kurias vežtų keleivius.

Šalys turi stebėti kaip geležinkelių įmonės vykdo šį įstatymą.

Šalys turi bausti geležinkelių įmones, jei jos nevykdo šio įstatymo.

 

Šalys gali leisti geležinkelių įmonėms

nesilaikyti šio įstatymo kai kurių reikalavimų.

Tai daroma tik tada, kai geležinkelių įmonėms

per sunku šiuos reikalavimus įgyvendinti.Geležinkelių keleivių teisių reglamentas

El. paštas Spausdinti PDF
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
istatymas    

1. Apie ką šis įstatymas?

 

Įstatymas nusako kaip:

 • geležinkelių įmonė turi pateikti informaciją keleiviams;
 • parduoti bilietus
 • sukurti kompiuterinę bilietų pardavimo ir vietų traukiniuose užsakymo sistemą.

 

Geležinkelių įmonės:

 • atsako jei traukinys vėluoja ar įvyksta nelaimingas atsitikimas;
 • turi sukurti sąlygas keliauti neįgaliems žmonėms;
 • turi leisti žmonėms pasiskūsti, jei kelionė vyko blogai,
 • turi sukurti taisykles, kuriomis vadovautųsi, kai veža keleivius.
traukinys_stotyje

2. Kur taikomas šis įstatymas

 

Šio įstatymo turi laikytis visos geležinkelių įmonės,

kurios veža keleivius traukiniais Europos Sąjungoje.

Kai kada valstybės gali leisti nesilaikyti

kai kurių įstatymo reikalavimų savo šalyse.

Tai gali trukti ne daugiau kaip 5 metus.

Valstybė apie leidimą nesilaikyti reikalavimų

turi pranešti Europos Komisijai.

CDOG049

3. Ką reiškia kai kurie žodžiai

 

Geležinkelio įmonė – tai įmonė,

kuri traukiniais veža keleivius ar prekes.

 

Vežėjas – geležinkelio įmonė

su kuria keleivis sudaro sutartį, kad jį veš.

 

Stoties valdytojas – įstaiga,

kuri atsako už geležinkelio stoties darbą.

 

Kelionės organizatorius – įmonė, kuri organizuoja keliones.

 

Neįgalus asmuo arba ribotos judėsenos asmuo – žmogus,

kuriam dėl judėjimo, matymo, girdėjimo, proto ar kitokių sutrikimų

sunku keliauti traukiniu.

Toliau mes jį vadinsime neįgaliuoju.

II. SUTARTIS DĖL TRANSPORTO, INFORMACIJA IR BILIETAI

sutartis

4. Ką reiškia sutartis dėl transporto

 

Sutartimi dėl transporto vežėjas pasižada

nuvežti keleivį į tam tikrą stotį.

Kai vežėjas parduoda blietą keleiviui,

reiškia, kad jis sudaro sutartį su keleiviu.

dviratis

5. Dviračiai

  

Geležinkelio įmonės turi vežti keleivio dviračius.

Dėl to jos gali paprašyti sumokėti.

6. Draudimas atsisakyti teisių

 

Geležinkelių įmonės negali atsisakyti vykdyti savo pareigų keleiviams.

Geležinkelių įmonės gali pasiūlyti keleiviams

geresnes sąlygas nei šis įstatymas liepia.

7. Informacijos suteikimas

 

Geležinkelių įmonė turi iš anksto pranešti,

jei negali suteikti paslaugų.

Visi žmonės galės suprasti šį pranešimą.

man_reading_paper02

 

sign_language_

8. Informacija apie kelionę

 

Kai geležinkelio įmonė ar kita įmonė parduoda bilietus kelionei traukiniu,

jie turi keleiviams pranešti apie:

 • greičiausią galimą kelionę,
 • pigiausią galimą kelionę,
 • galimybes keliauti neįgaliesiems,
 • galimybes keliauti keleiviams, kurie turi dviračius,
 • galimybę rūkyti,
 • kokie veiksmai gali sutrikdyti ar suvėlinti paslaugas,
 • paslaugas, kurias galima gauti traukinyje,
 • kaip pateikti prašymus dėl prarasto bagažo ar skundus.

 

Pačiame traukinyje keleiviui reikia pranešti apie:

 • kokias paslaugas gali gauti traukinyje,
 • kokia bus kita stotelė,
 • ar traukinys vėluoja
 • kokių saugumo priemonių reikia laikytis traukinyje.

 

Geležinkelių įmonė turi pasirūpinti, kad visi keleiviai,

tame tarpe ir neįgalieji suprastų šią informaciją.

bilietu_kasa

telefono_pokalbis

traukinys22

9. Kaip nusipirkti bilietus ar juos užsisakyti iš anksto

 

Geležinkelių įmonės ir įmonės,

kurios parduoda bilietus keleiviui turi pasiūlyti įsigyti bilietus

iki pat galutinės stoties, jei jis keliauja keliais traukiniais.

Keleiviai bilietus gali nusipirkti:

 • bilietų kasose ar bilietų pardavimo automatuose,
 • telefonu ar internetu,
 • traukiniuose.

 

Jei stotyje nėra bilietų kasos ar bilietų pardavimo automatų

keleiviams reikia pranešti kur jie gali nusipirkti bilietus.

Tada bilietus jie gali nusipirkti:

 • telefonu, internetu ar traukinyje,
 • artimiausioje stotyje, kur yra bilietų kasa ar bilietų pardavimo automatai.
telefono_pokalbis

10. Kelionės informacijos ir rezervavimo sistemos

 

Geležinkelių įmonės turi teikti informaciją keleiviams apie jų kelionę.

Geležinkelių įmonės turi sudaryti keleiviams galimybę

nusipirkti ar užsisakyti bilietą.

Tam reikia sukurti kelionės informacijos ir rezervavimo sistemą.

III. GELEŽINKELIO ĮMONIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ KELEIVIUS IR JŲ BAGAŽĄ.

Chicago-train-crash

11. Kas atsako už keleivius ir jų bagažą.

 

Vežėjas atsako už keleivio nuostolius

ar bagažo praradimą ar sugadinimą kelionės metu,

jei tai įvyko dėl vežėjo kaltės.

Vežėjas atsako, jei keleivis

 • mirė,
 • buvo sužeistas,
 • patyrė psichinę žalą

įvykus avarijai, kai keleivis buvo traukinyje ar į jį lipo ar išlipo.

12. Draudimas

 

Geležinkelio įmonė privalo apsidrausti.

Draudimas reikalingas tam,

kad įmonė galėtų atlyginti nuostolius keleiviams.

lent_money

13. Mokėjimas iš anksto

 

Kai keleivis žūsta ar būna sužeistas,

geležinkelio įmonė turi sumokėti už keleivio patirtą žalą.

Ji turi nustatyti kuris žmogus turi teisę gauti pinigus.

Pinigus ji privalo sumokėti per 15 dienų,

kai nustato kuris žmogus turi teisę gauti pinigus.

 

Šitas mokėjimas dar nereiškia,

kad geležinkelio įmonė yra kalta dėl keleivio mirties ar sužalojimo.

14. Nesutikimas dėl atsakomybės

 

Geležinkelio įmonė, gali prieštarauti,

kad ji yra kalta dėl keleivio mirties ar sužalojimo.

Tačiau ji vis tiek turi stengtis kiek galima padėti keleiviui.

IV. VĖLAVIMAS, PRALEISTI PERSĖDIMAI IR ATŠAUKIMAS

MP900442844

15. Kas atsako, jei traukinys vėluoja

 

Vežėjas atsako,

jei keleivis dėl traukinio atšaukimo, vėlavimo ar praleisto persėdimo

negali keliauti tą pačią dieną ir todėl patiria nuostuolių.

Vežėjas neatsako,

jei traukinys vėluoja, jį atšaukia ar keleivis praleidžia persėdimą:

 • ne dėl vežėjo kaltės,
 • dėl keleivio kaltės.

16. Kompensavimas ir nukreipimas kitu maršrutu

 

Kai yra grėsmė, jog traukinys į keleivio atvykimo stotį

vėluos atvykti daugiau nei 60 minučių, keleivis gali:

 • reikalauti, kad jam grąžintų pinigus,
 • pasirinkti važiuoti kitu keliu,
 • pasirinkti vačžiuoti kitu traukiniu.
lent_money

17. Kada keleivis gali reikalauti grąžinti pinigus už bilietą

 

Keleivis gali reikalauti grąžinti pinigus už bilietą:

 • Kai traukinys vėluoja į atvykimo stotį nuo 60 iki 119 minučių.

Tada geležinkelio įmonė keleiviui

turi grąžinti mažiausiai ketvirtąją dalį bilieto kainos.

 • Kai traukinys vėluoja į atvykimo stotį nuo 120 ar daugiau minučių.

Tada geležinkelio įmonė keleiviui

turi grąžinti mažiausiai pusę bilieto kainos.

 

Tie keleiviai, kurie turi nuolatinį bilieta

gali reikalauti grąžinti pinigus tada,

kai traukiniai kelis kartus vėluoja.

Pinigus geležinkelio įmonė grąžina pagal įmonės sukurtas taisykles.

 

Geležinkelio įmonė pinigus už bilietą

turi grąžinti per vieną mėnesį po to,

kai keleivis paprašo pinigus grąžinti.

Suma, kurios geležinkelio įmonė turi teisės keleiviui negrąžinti

yra ne daugiau kaip 4 Eurai, arba 13 Litų ir 81 centas.

Geležinkelio įmonė pinigų keleiviui gali negrąžinti,

jei keleivis apie vėlavimą sužinojo dar prieš pirkdamas bilietą.

18. Pagalba

 

Jei traukinys vėluoja atvažiuoti ar išvažiuoti,

geležinkelio įmonė ar stoties valdytojas turi ie tai pranešti keleiviams.

Jei traukinys vėluoja daugiau nei 60 minučių (1 valandą),

geležinkelio įmonė ar stoties valdytojas turi:

 • pasiūlyti keleiviams valgyti ar atsigerti,
 • pasirūpinti kur keleiviai miegos, jei keleiviams tenka laukti per naktį,
 • nuvežti keleivius iki kitos stoties

kitomis transporto priemonėmis,

jei traukinys sustojo kelyje.

 

Geležinkelio įmonė ant bilieto gali patvirtinti,

jog keleivis vėlavo dėl traukinio kaltės.

 

Didžiausią dėmesį vėlavimo atveju

geležinkelio įmonė turi kreipti į neįgaliuosius.

V. NEĮGALIEJI IR RIBOTOS JUDĖSENOS ASMENYS

taisykles

19. Taisyklės

 

Geležinkelių įmonės ir stočių valdytojai turi perengti taisykles,

pagal kurias jie veš neįgaliuosius tokiomis pat sąlygomis

kaip ir kitus žmonės.

Taisykles jie turi parengti drauge su neįgaliuosius atstovaujančiomis organizacijomis.

Neįgalieji už bilietus turi mokėti tiek pat, kiek ir kiti žmonės.

man_reading_paper02

20. Informacija neįgaliesiems

 

Geležinkelių įmonė, imonė, kuri parduoda bilietus ar kelionių organizatorius

turi pranešti apie stočių, traukinių pritaikymą neįgaliesiems.

Šią informaciją jie turi pateikti visiems žmonėms,

kuriems jos reikia.

Jei geležinkelio įmonė negali vežti neįgaliojo,

jis gali paprašyti kad įmonė raštu paaiškintų kodėl jo neveža.

Geležinkelio įmonė apie priežastis dėl ko nevežė neįgaliojo

turi pranešti raštu per 5 darbo dienas.

ivaziavimas

 

21. Prieinamumas

 

Geležinkelio įmonė ir stoties valdytojas

turi užtikrinti, kad neįgalusis galėtų lengvai keliauti traukiniu.

DB_Accessible_Trains_final

22. Pagalba geležinkelio stotyse

 

Jei neįgalusis išvažiuoja, atvažiuoja ar važiuoja pro stotį,

kurioje dirba žmonės, šie žmonės turi padėti jam:

 • įlipti į traukinį,
 • išlipti iš traukinio,
 • patekti į kitą traukinį.

 

Jei žmonės stotyje nedirba,

neįgalieji turi žinoti apie artimiausią stotį, kurioje dirba žmonės.

23. Pagalba traukiniuose

 

Geležinkelio įmonė padeda neįgaliesiems traukinyje,

kai jie lipa į traukinį ar iš traukinio.

Už pagalbą ji neprašo sumokėti daugiau.

Geležinkelio įmonė padeda neįgaliesiems tada,

kai jie negali naudotis paslaugomis taip kaip visi žmonės.

vieta neįgaliajam stotyje

24. Kada teikiama pagalba

 

Geležinkelių įmonės, stoties valdytojai, organizacijos,

kurios parduoda bilietus turi dirbti drauge,

kad galėtų padėti neįgaliesiems.

 

Neįgaliesiems šios organizacijos turi padėti jei

apie neįgalųjį jos sužino likus 48 ar daugiau valandų (2 dienos)

iki jo kelionės pradžios.

Organizacijos stengiasi, kad neįgalusis apie save galėtų pranešti.

Jei neįgalusis apie save nepraneša,

visos organizacijos turi stengtis kaip galima geriau padėti jam.

 

Stoties valdytojas stotyje turi įrengti vietas,

kuriose neįgalusis gali pranešti,

kad jis atvyko ir paprašyti pagalbos.

 

Neįgalusis į šią vietą turi atvykti tokiu laiku,

kokį jam nurodo geležinkelio įmonė ar stoties valdytojas.

Tas laikas negali būti daugiau nei 60 minučių (1 valanda)

iki jo traukinio išvažiavimo.

Jei organizacija napraneša neįgaliajam kada jam reikia atvykti,

jis turi atvykti ne vėliau kaip 30 minučių (pusė valandos)

iki jo traukinio išvažiavimo.

Neigaliojo_vezimelis

25. Judėjimo įrangos ar kitos specialios įrangos kompensavimas

 

Geležinkelio įmonė turi atsakyti,

jei sulaužo judėjimo art kitą specialią įrangą.

VI. SAUGUMAS, SKUNDAI IR PASLAUGŲ KOKYBĖ

vieta neigaliajam traukinyje

26. Asmeninis keleivių saugumas

 

Geležinkelių įmonės ir stoties valdytojai

turi stengtis kad keleiviai važiuotų saugiai.

skundas

27. Skundai

 

Geležinkelio įmonė kartu su organizacijomis,

kurios parduoda bilietus nustato,

kaip reikia nagrinėti visus keleivių nusiskundimus.

Keleiviai turi žinoti kur jie gali skųstis.

 

Kai geležinkelio įmonė gauna skundą iš keleivio,

ji per 30 dienų (1 mėnesį) turi jam pranešti,

kada jam atsakys.

Atsakyti ji turi per tris mėnesius.

 

Geležinkelio įmonė turi paskelbti apie visus gautus skundus.

taisykles

28. Paslaugų kokybės taisyklės

 

Geležinkelio įmonė turi parengti ir pranešti taisykles.

Taisyklėse turi būti surašyta,

kaip įmonė suteiks keleiviams geras paslaugas.

VII. INFORMAVIMAS IR VYKDYMAS

man_reading_paper02

29. Kaip keleivius informuoti apie jų teises

 

Geležinkelių įmonės, stoties valdytojai ir kelionių organizatoriai

turi pranešti keleiviams apie šį įstatymą.

istaigos_pastatas

30. Vykdymas

 

Šalis turi paskirti įstaigą,

kuri rūpintųsi kad kitos organizacijos vykdytų šį įstatymą.

 

Keleivis gali skųstis tokiai įstaigai,

jei mano,

kad įstatymą kuri nors organizacija pažeidžia.

bendradarbiavimas

31. Įstaigų bendradarbiavimas

 

Šios įstaigos skirtingose šalyse turi dirbti drauge.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

bauda

32. Baudos

 

Jei kokia nors organizacija pažeidžia šį įstatymą,

valstybė turi ją nubausti.

33. Priedai

 

Valstybės turi nustatyti tvarką

kaip keisti kai kurias šio įstatymo dalis.

34. Iš dalies keičiančios nuostatos

 

Pagal tam tikrą tvarką valstybės

gali pasiūlyti pakeisti kai kurias šio įstatymo dalis.

diskusija

35. Komiteto procedūra

 

Europos Komisijai įgyvendinti reglamentą padeda specialus Komitetas.

European_parliament

36. Pranešimas

 

Europos Komisija turi pranešti Europos Parlamentui

kaip sekasi įgyvendinti šį įstatymą.

Parnešti ji turi iki 2012 metų gruodžio mėnesio 3 dienos.

istatymas

37. Įsigaliojimas

 

Šis įstatymas pradeda galioti praėjus 24 mėnesiams (2 metams)

po jo paskelbimo.

Paskutinį kartą atnaujinta Antradienis, 01 Gegužė 2012 21:54