Socialinės integracijos įstatymas
Spausdinti

istatymas

 

1. Kodėl reikia šio įstatymo

 

Šis įstatymas nurodo, ką Lietuvos šalies valdžia

turi daryti, kad Lietuvos šalies neįgalūs žmonės

turėtų tokias pačias teises kaip ir kiti žmonės.

 

knyga

 

2. Ką reiškia kai kurie žodžiai

   

  Profesinės reabilitacijos paslaugos – tai reiškia, kad neįgalusis mokosi naujų darbų

  arba stengiasi išmokti geriau dirbti senąjį darbą.

   

  Neįgalusis dėl įvairių sveikatos sutrikimų negali jaustis patogiai.

  Jam reikia tam tikros pagalbos.

  Šią pagalbą mes vadiname specialiaisiais poreikiais.

  Darbingumo lygis – rodo kaip neįgalusis gali ir moka dirbti

  Neįgalumo lygis – rodo kokia neįgaliojo sveikata,

  ką jis moka ir gali padaryti.

   

  begikas_su_protezu

  pandusas

  3. Ką reiškia socialinė integracija

   

  Socialinė integracija reiškia, kad

  • Neįgalieji turi tokias pačias teises, kaip ir kiti žmonės.
  • Neįgalieji lygiai su visais turi dalyvauti savo šalies gyvenime.
  • Neįgalieji gali patys nuspręsti ko jie nori;
  • Neįgalieji gali eiti visur, kur jiems reikia.

  Tai reiškia kad visos vietos turi būti tokios,

  kad neįgalieji galėtų lengvai ir patogiai į jas nueiti.

  • Šalis turi pasirūpinti, kad neįgalieji jaustų savo negalią kiek galima mažiau.

  Tai vadiname negalios kompensavimu.

  Valstybė negalią kompensuoja kai

  sumoka neįgaliajam šiek tiek pinigų,

  Arba kai pasirūpina, kad neįgalusis gautų tokias paslaugas, kokių jam reikia.


  merginos_bendrauja_gestu_kalba

   

  4. Gestų kalba

    

   Gestų kalba yra gimtoji kurčių žmonių kalba.

   Kurti žmonės nieko negirdi.

   Kad galėtų pasišnekėti, jie mokosi gestų kalbos

    

    

   II. KAS YRA NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS SISTEMA

   KAIP JI ATSIRADO IR KĄ REIKIA DARYTI, KAD JI BŪTŲ TOLIAU.

   medicine025CN-pruning-sitting-wc

   neigali_moksleive

    

   5. Kas sudaro neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą

     

    Neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą sudaro:

    • Neįgaliųjų gydymas.
    • Neįgaliųjų mokymas naujų darbų, kuriuos jie gali dirbti
    • Neįgaliųjų mokymas, kaip reikia elgtis su kitais žmonėmis
    • Pagalba, kad neįgalieji geriau jaustųsi.
    • Pinigų sumokėjimas, kad neįgalieji neskurstų.
    • Neįgaliųjų mokymas mokyklose.
    • Rūpinimasis, kad neįgalieji galėtų sportuoti,

    lankyti kinus, teatrus, muziejus.

     

    Tam, kad Lietuvos šalyje būtų

    neįgaliųjų  socialinės integracijos sistema,

    patiems neįgaliesiems mokėti pinigų nereikia.

    man_reading_paper02

     

    6. Neįgaliųjų supažindinimas

      

     Lietuvos valstybinės įstaigos turi pranešti neįgaliesiems

     ir jų šeimų nariams visas naujienas

     apie neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą

     medicine025

      

     7. Neįgaliųjų sveikatos priežiūra

       

      Visos gydymo įstaigos neįgaliųjų sveikata turi rūpintis taip pat

      gerai kaip ir kitų žmonių sveikata.

      Už neįgaliųjų sveikatos priežiūrą atsako Sveikatos ministerija

      medicinine_reabilitacija

       

      8. Medicininės reabilitacijos paslaugos

        

       Medicininės reabilitacijos paslaugos lengvina neįgaliųjų sutrikimus.

       Tai gali būti įvairios mankštos, masažas, šildymai ir kitokie dalykai.

       Sveikatos ministerija rūpinasi, kad neįgalieji

       gautų geras medicininės reabilitacijos paslaugas.


       neigalus_stalius

        

        

       9. Profesinės reabilitacijos paslaugos

        

       Profesinės reabilitacijos paslaugos padeda neįgaliajam

       • Išmokti geriau dirbti,
       • Išmokti naujo darbo.

       Tai padeda neįgaliajam lengviau rasti darbą.

       Socialinės apsaugos ministerija ir Darbo birža rūpinasi,

       kad neįgalieji gautų profesinės reabilitacijos paslaugas.

        

       Darbuotojai, kurie moko neįgaliuosius,

       turi mokėti mokyti neįgaliuosius.

       Švietimo ministerija rūpinasi, kad darbuotojai

       mokėtų mokyti neįgaliuosius.


       friendship

        

       10. Socialinės reabillitacijos paslaugos

         

        Socialinės reabilitacijos paslaugos padeda neįgaliesiems

        • išmokti gyventi savarankiškai, be niekieno pagalbos;
        • mokėti ir nebijoti bendrauti su kitais žmonėmis;
        • norėti mokytis;
        • norėti dirbti ar
        • daryti ką nors naudingo ir įdomaus kitų žmonių naudai.

         

        Soacialinės apsaugos ministerija rūpinasi, kad

        Neįgalieji gautų geras socialines paslaugas.


        ivaziavimas

        computer_

         

         

         

        11. Aplinkos prieinamumas

          

         Lietuvos valstybė rūpinasi, kad valstybinių įstaigų

         • namai,
         • gatvės ir šaligatviai,
         • autobusai, troleibusai, traukiniai, lėktuvai,
         • valstybės įstaigų tinklalapiai, neįgaliesiems svarbios žinios ir kita svarbi informacija

         būtų prieinami neįgaliesiems.

         Tai reiškia, kad neįgalieji gali laisvai ir be kliūčių į juos įeiti

         ar jais naudotis.

          

         Aplinkos ministerija rengia įstatymus, dėl aplinkos prieinamumo.

         Lietuvos šalies miestų valdžia rūpinasi, namų, gatvių, šaligatvių prieinamumu.

         Lietuvos šalies valdžia paskiria įstaigą, kuri rūpinasi, kad neįgalieji

         gautų ir suprastų jiems reikalingą informaciją.


         neigali_moksleive

          

         12. Neįgaliųjų mokymas

           

          Neįgalieji turi teisę mokytis lygiai kaip ir visi žmonės.

          Mokyklos turi žiūrėti kiek neįgalusis gali mokytis.

          Pagal tai mokyklos sprendžia

          kaip ir kokioje mokykloje neįgalusis gali mokytis.

           

          Švietimo ministerija rūpinasi, kad

          neįgalieji galėtų mokytis taip, kaip jie gali.


          CN-pruning-sitting-wc

           

          13. Neįgaliųjų darbas

            

           Lietuvos šalis Darbo kodekso įstatyme nurodė,

           kaip reikia rūpintis, kad neįgalieji galėtų dirbti.

           Lietuvos šalies įstatymuose yra nurodymai apie

           neįgaliųjų darbą, poilsį, kitus su darbu susijusius reikalus.


           lent_money

            

           14. Neįgaliųjų pinigai

             

            Lietuvos įstatymai nurodo kaip ir kokiems neįgaliesiems

            reikia mokėti pinigus.

            Jie taip pat nurodo, kiek pinigų reikia mokėti.


            begikas_su_protezu

             

            15. Kaip neįgalieji gali dalyvauti kultūros veikloje, sportuoti

              

             Kad neįgalieji galėtų dalyvauti įvairiose kultūros veiklose, poilsiauti, sportuoti,

             kaip ir visi žmonės,

             rūpinasi Lietuvos šalies valdžia ir Lietuvos šalies miestų valdžia.

             Kultūros veikla mes vadiname teatrą, piešimą, dainavimą, šokį ir panašius dalykus.

              

             Kai valstybė rengia kokius nors labai svarbius renginius,

             ji į pagalbą kviečia neįgaliųjų organizacijas.


              

              

             III. KOKIOS ĮSTAIGOS VYKDO NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ

             istaigos_pastatas

              

             16. Neįgaliųjų socialinę integraciją Lietuvos šalyje vykdo:

               

              • Lietuvos šalies Vyriausybė,
              • įvairios Lietuvos šalies ministerijos,
              • Neįgaliųjų reikalų departamentas -  įstaiga,
              • kurios tikslas rūpintis Lietuvos šalies neįgaliaisiais.
              • Lietuvos miestų valdžia,
              • Neįgaliųjų organizacijos.


              diskusija

               

              17. Kas tai yra Neįgaliųjų reikalų taryba

                

               Neįgaliųjų reikalų tarybą įkūrė Lietuvos šalies Vyriausybė.

               Ją sudaro po lygiai ministrų ir neįgaliųjų organnizacijų vadovų.

               Ji pataria Socialinės apsaugos ministrui

               Kaip tvarkyti įvairius neįgaliųjų reikalus.


                

                

               IV. KAIP NUSTATO NEDARBINGUMO LYGĮ,

               TEIKIA PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS

               MOKA REABILITACIJOS PAŠALPĄ

               IR SPRENDŽIA GINČUS

               ofisas

                

               18. Kas nustato neįgalumo ir darbingumo lygius

                

               Neįgalumo ir nedarbingumo lygį nustato įstaiga

               Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.

                

               Tarnyba nustato:

               • kodėl ir kada žmogus tapo neįgalus,
               • kiek laiko jis dar bus neįgalus,
               • ar reikia žmogui profesinės reabilitacijos,,
               • kokį darba žmogus galės dirbti,
               • ar jis turi specialių poreikių
               • kokio lygio yra žmogaus neįgalumas ar darbingumas.

                

               neigalus_vaikas2

                

               19. Kokiems žmonėms nustato neįgalumo lygį

                

               Neįgalumo lygį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba

               nustato neįgaliems vaikams, kurie dar neturi 18 metų.

               Neįgalumo lygis gali būti

               • sunkus,
               • vidutinis,
               • lengvas.

                

               Kai nustatinėja neįgalumo lygį,

               Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba žiūri

               kokia vaiko sveikata ir ką jis moka ar gali padaryti.


               Dirba_vezimelyje

                

               20. Kokiems žmonėms nustato darbingumo lygį.

                 

                Darbingumo lygį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba

                nustato suaugusiems neįgaliems žmonėms.

                 

                Kai nustatinėja darbingumo lygį,

                Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba žiūri

                kokia neįgalaus žmogaus sveikata ir ką jis moka ar gali padaryti.

                 

                Neįgalieji gali būti:

                • nedarbingais – dirbti gali tik labai mažai, arba iš viso negali dirbti;
                • iš dalies darbingais – gali dirbti šiek tiek daugiau;
                • darbingais – gali dirbti beveik viską.

                ofisas

                 

                21. Kas rūpinasi, kad neįgalusis gautų profesinės reabilitacijos paslaugas

                  

                 Neįgalumo ir dabingumo nustatymo tarnyba

                 nusprendžia, ar neįgaliajam reikia profesinės reabilitacijos.

                 Neįgaliąjam mokėti už profesinės reabilitacijos paslaugas nereikia.

                  

                 lent_money

                  

                 22. Profesinės reabilitacijos pašalpa

                   

                  Jei neįgalusis dalyvauja profesinėje reabilitacijoje,

                  jam Lietuvos šalis moka pinigus.

                  Tuos pinigus Lietuvos šalis vadina

                  profesinės reabilitacijos pašalpa.

                   

                  Kai neįgalusis baigia profesinę reabilitaciją,

                  Neįgalumo ir dabingumo nustatymo tarnyba

                  iš naujo nustato jo darbingumo lygį.


                  skundas

                   

                   

                  23. Ginčų nagrinėjimas

                    

                   Jei neįgalusis prieštarauja

                   Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimams,

                   jis gali skųstis specialiai Komisijai.

                    

                   Komisiją sudaro pirmininkas ir jos nariai.

                   Komisija priima sprendimus, jei daugiau nei pusė

                   jos narių jiems pritaria.

                    

                   Neįgalusis Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimą

                   Gali apskųsti per 30 dienų

                   nuo tos dienos, kai gavo Neįgalumo ir darbingumo tarnybos sprendimą.

                    

                   Komisija savo sprendimą neįgaliajam turi pranešti per 30 dienų

                   nuo tada kai gavo skundą.

                    

                   Komisija gali nuspręsti:

                   kad Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba suklydo,

                   kad Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba buvo teisi.

                    

                   Neįgalusis, jei jam nepatinka Komisijos sprendimas,

                   gali skųstis teismui.


                    

                    

                   V. KAIP NUSTATO SPECIALIUOSIUS POREIKIUS.

                   KAIP JUOS TENKINA.

                   ofisas

                    

                   24. Specialiųjų poreikių nustatymas ir tenkinimas

                     

                    Ar neįgalusis turi specialiųjų poreikių nusprendžią

                    Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.

                    Ji taip pat nusprendžia kokie tie poreikiai.

                    Neigaliojo_vezimelis

                    rankos_protezas

                    klauso_aparatas

                    braille-reading

                     

                    25. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

                      

                     Techninės pagalbos priemonės – tai įvairūs daiktai ir prietaisai.

                     Jie lengvina neįgaliųjų gyvenimą.

                     Yra tokios techninės pagalbos priemonių rūšys:

                     1. priemonės gydymui ir lavinimui;
                     2. protezai – dirbtinės kūno dalys ar įtvarai;
                     3. priemonės neįgaliąjam prižiūrėti;
                     4. priemonės, kurios padeda neįgaliajam judėti
                     5. įvairūs baldai, neįgaliųjų namams
                     6. priemonės, kurios padeda neįgaliajam bendrauti, skaityti, rašyti.
                     7. priemonės, kurios padeda naudotis prekėmis ar produktais.

                      

                     Ar neįgaliajam reikia techninės pagalbos priemonių

                     sprendžia daktarai reabilitologai ir įvairios komisijos.

                      

                     Minsiterijos, atsakingos už sveikatą, socialinius reikalus ar mokslą

                     rūpinasi, kad neįgalieji gautų

                     techninės pagalbos priemones


                     lent_money

                      

                     26. Pagalba pinigais

                       

                      Yra kelios pagalbos neįgaliajam pinigais rūšys:

                      • Socialinė piniginė parama.

                      Lietuvos šalis šiuos pinigus neįgaliajam moka,

                      kad neįgalusis neskurstų.

                      • Tikslinė kompensacija ir išmoka.

                      Šiuos pinigus Lietuvos šalis neįgaliajam moka

                      Kad galėtų patenkinti savo specialiuosius poreikius.

                      • Lengvatos.

                      Lengvatas Lietuvos šalis suteikia neįgaliajam, kai negali patenkinti

                      neįgaliojo specialliųjų poreikių.

                       

                      friendship

                       

                      27. Socialinės paslaugos

                        

                       Socialinės paslaugos padeda neįgaliesiems bendrauti

                       Su kitais žmonėmis,

                       mokytis, dirbti.

                       Socialinių paslaugų teikimą aprašo kitas įstatymas.

                       Jis vadinasi Socialinių paslaugų įstatymu.

                        

                        

                        

                       28. Kas moka už specialiosios pagalbos priemones

                         

                        Specialiosios pagalbos priemonės tai įvairūs daiktai ir paslaugos.

                        Jie padeda neįgaliajam

                        gyventi, bendrauti, mokytis, dirbti taip pat kaip ir kitiems žmonėms.

                        Už specialiosios pagalbos priemones moka

                        Lietuvos šalis arba Lietuvos miestai.


                         

                         

                        VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

                         

                         

                        29. Neįgaliųjų teisių ir garantijų saugojimas

                          

                         Šitas įstatymas negali

                         bloginti neįgaliųjų gyvenimo, kurie tapo neįgaliais

                         dar prieš šio įstatymo atsiradimą.


                         neigalus_vaikas2

                          

                         30. Neįgaliųjų, kurie neturi 18 metų, teisių išsaugojimas

                           

                          Jei vaikas buvo neįgalus dar prieš šį įstatymą,

                          jam nebūtina iš naujo nustatinėti neįgalumo lygio.

                          Iš naujo nustatyti neįgalumo lygį reikia,

                          jei senasis jau nebegalioja.

                           

                          Neįgalieji gali naudotis tokiomis pačiomis

                          lengvatomis ir

                          gauti tiek pat pinigų, kiek gaudavo dar prieš šį įstatymą.

                          Jų gyvenimas pasikeičia tik tada, kai iš naujo nustato neįgalumo lygį.


                          senyvas_zmogus

                           

                          31. Senų neįgaliųjų teisių išsaugojimas

                            

                           Jei neįgalusis jau prieš šį įstatyma buvo senas,

                           tai yra tokio amžiaus kai galima eiti į pensiją,

                           jam lieka tos pačios lengvatos

                           ir jis gauna tiek pat pinigų, kiek gaudavo dar prieš šį įstatymą.

                            

                           neigalus_stalius

                                     

                           32. Nesukakusių senatvės pensijos amžiaus neįgaliųjų teisių išsaugojimas

                             

                            Suaugę žmonės, kuriems dar negalima eiti į pensiją

                            Per du metus turi pasitikrinti savo darbingumo lygį.

                             

                            Darbingumo lygį nustato

                            Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje.

                             

                            Kol pasitikrina darbingumo lygį neįgalieji

                            gali naudotis tokiomis pačiomis

                            lengvatomis ir

                            gauti tiek pat pinigų, kiek gaudavo dar prieš šį įstatymą

                            Paskutinį kartą atnaujinta Ketvirtadienis, 28 Birželis 2012 08:14